Groene Band

Het behalen van de groene band vertegenwoordigt een aanzienlijke groei in de judo-vaardigheden van een judoka. Voor deze band worden een reeks geavanceerde technische en tactische eisen gesteld. Dit omvat het kunnen uitvoeren van complexe worpen aan zowel de rechter- als linkerkant, waarbij vloeiende bewegingen en nauwkeurigheid essentieel zijn.

Daarnaast wordt van de judoka verwacht dat hij zijn technische bekwaamheid in grondtechnieken verder ontwikkelt. Dit omvat het beheersen van variaties en bevrijdingen bij verschillende houdgrepen, wat getuigt van diepgaand begrip en strategisch inzicht op de grond.

Voor judoka van 11 jaar en ouder zijn armklemmen en verwurgingen een onderdeel van de eisen voor de groene band. Hierbij wordt niet alleen technische vaardigheid, maar ook verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid in het toepassen van deze technieken geëvalueerd.

Het bereiken van de groene band vereist niet alleen uitstekende technische vaardigheden, maar ook een dieper inzicht in de filosofie en tactiek van judo. Het vertegenwoordigt een stap vooruit in de judo-ontwikkeling van de judoka, waarbij de nadruk ligt op verfijning, complexiteit en discipline.mentaal gebied.

Valbreken

Voor het behalen van de groene band zijn bekwame valbreekvaardigheden van groot belang. De judoka moet bekwaam zijn in het correct uitvoeren van diverse valtechnieken. Dit omvat het beheersen van de zittende en staande achterwaartse val, waarbij de judoka leert hoe op een veilige manier op de grond te landen.

Daarnaast wordt van de judoka verwacht dat hij de voorwaartse judorol goed kan uitvoeren, wat getuigt van beheersing en behendigheid in beweging. Belangrijk is ook het beheersen van de zijwaartse val, zowel links als rechts, in zowel stilstaande als huppende bewegingen. Dit toont evenwicht en controle in verschillende situaties.

Het eisenpakket omvat ook het kunnen maken van voorwaartse en achterwaartse rollen over een tegenstander die op knieën en ellebogen zit. Dit vraagt om flexibiliteit en coördinatie bij het navigeren over de grond.

Deze valbreken-vaardigheden voor de groene band tonen niet alleen technische bekwaamheid, maar ook het belang van veiligheid en bewegingsinzicht op de judomat.

Worpen

Voor het bereiken van de groene band wordt van de judoka verwacht dat hij zijn werptechnieken naar een geavanceerder niveau heeft gebracht. Dit omvat het kunnen uitvoeren van alle genoemde worpen aan zowel de rechter- als linkerkant, terwijl zowel tori als uke in beweging zijn. Het benadrukt het vermogen van de judoka om met dynamiek en timing om te gaan, wat essentieel is voor effectieve worpen.

Hoewel kennis van de Japanse benamingen nog niet vereist is, wordt verwacht dat de judoka de worpen met precisie kan uitvoeren. Voor judoka van 11 jaar en ouder wordt specifiek gevraagd om de Tomoe-nage te demonstreren, een complexe offerworp die inzicht en durf vereist.

Naast individuele worpen moet de judoka ook vaardig zijn in combinaties van technieken (Renraku-waza/Renzoku-waza), waarbij hij soepel en naadloos van de ene worp naar de andere kan overgaan. Ook wordt verwacht dat de judoka in staat is om een overname (Kaeshi-waza) te maken, wat een strategische vaardigheid is om de controle over een worp over te nemen.

Deze vaardigheidseisen voor werptechnieken bij de groene band tonen niet alleen technische bekwaamheid, maar ook begrip van de principes achter worpen en het vermogen om ze effectief in bewegende situaties toe te passen.

Beenworpen

de ashi barai
(voetveeg)
o soto gari
(grote buitenwaartse beenhaak)
hiza guruma
(muurtje-beenworp)
(kniewiel)
o uchi gari
(binnenwaartse beenhaak)
ko uchi gari
(binnenwaartse voetveeg)
okuri ashi barai
(aansluitende voetveeg)

Heupworpen

o goshi
(hand-op-de-rug-worp)
koshi guruma
(hand-in-de-nek-worp)
harai goshi
(vegende heupworp)

Schouder- en Armworpen

ippon seoi nage
(spierballen-worp)
tai otoshi
(taaie tosti)
(lichaam neer laten vallen)

Offerworpen

11+
tomoe nage
(boogworp)
tani otoshi
(bananenschil)
(achterwaarts neer laten vallen)

Grondtechnieken

Houdgrepen

kesa gatame
(autogordel-houdgreep)
yoko shiho gatame
(zijwaartse houdgreep)
(surfplank-houdgreep)
kami shiho gatame
(donkere-kamer-houdgreep)
tate shiho gatame
(paarden-houdgreep)
inclusief variaties en bevrijdingen op alle houdgrepen

Ne waza situaties

uke in bokhouding (twee technieken)
uke in bokhouding; tori eronder (twee technieken)
passeertechniek (twee technieken)

Verwurgingen

11+
kata juji jime
(eenzijdig gekruiste verwurging)
nami juji jime
(gekruiste verwurging)
hadaka jime
(naakte verwurging)
okuri eri jime
(reversverwurging)
okuri eri jime
(reversverwurging)
morote jime
(tweehandige verwurging)

Armklemmen

15+
juji gatame
(gekruiste armklem)
ude garami
(gebogenarmklem)
ude gatame
(armcontrole)
hiza gatame
(kniecontrole)

Het bereiken van de groene band betekent dat de judoka een dieper begrip van grondtechnieken heeft ontwikkeld. Dit omvat het kunnen uitvoeren van grondtechnieken vanuit een worp, waarbij naadloze overgangen van staand naar grondwerk van cruciaal belang zijn.

De judoka moet laten zien dat hij controle kan uitoefenen bij houdgrepen, waarbij vasthoudendheid en stabiliteit essentieel zijn. Ook wordt verwacht dat de judoka variaties en bevrijdingen kan demonstreren bij verschillende houdgrepen, wat blijk geeft van begrip en strategische kennis van grondtechnieken.

Het eisenpakket voor de groene band omvat ook het tonen van vier kanteltechnieken, waarbij zowel uke in een bokhouding zit als tori op zijn rug ligt met uke tussen zijn benen. Het laten zien van een passeertechniek is een toevoeging die het begrip van positionering en controle op de grond benadrukt.

Voor judoka van 11 jaar en ouder zijn armklemmen en verwurgingen ook onderdeel van de eisen voor de groene band. Hierbij wordt niet alleen technische vaardigheid, maar ook verantwoordelijkheid en zorgvuldigheid in het toepassen van deze technieken beoordeeld.

Het behalen van de groene band laat zien dat de judoka niet alleen technische bekwaamheid heeft ontwikkeld, maar ook inzicht heeft in de complexiteit en strategie van grondtechnieken.